דרוש קטגוריה סוג תאריך פרסום תאריך אחרון להגשת מועמדות
מ"מ מנהלת משאבי אנוש כללי דרושים 28/01/2024
אב בית ערב למתקני העמותה דרושים במרכזים הקהילתיים דרושים 18/05/2023
דרושים/ות ממלאי מקום לסייעות בגני הילדים כללי דרושים 27/12/2022

עבור לארכיון דרושים