קול קורא

מכרזים יש להגיש במשרדי מחלקת הרכש בעמותה, איתן אלעזר, ברחוב ויצמן 19, קומה 2, גבעתיים.
טלפון: 03-5445005

מספר מכרז שם מכרז מועד אחרון לשליחה קובץ פרטים