קול קורא

שם קול קורא תאריך אחרון להגשה קובץ
 למתן רשות שימוש בגנים עירוניים להפעלת קייטנות פרטיות בתאריכים 2022/8/15-1  05/2022  קישור לקובץ
 לקבלת זכות שימוש במקלטים ציבוריים  08/06/2022  קישור לקובץ