מכרזי ציוד ושירותים

מספר מכרז שם המכרז תאריך אחרון לשליחה קובץ פרטים מצורפים