אירועים

מיצאו אירועים לפי:
ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה הכוכבים גבעתיים
09 אוגוסט י"ב אב התשפ"ב 19:00

ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה

מצפה הכוכבים
להזמנת כרטיסים
ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה הכוכבים גבעתיים
09 אוגוסט י"ב אב התשפ"ב 19:45

ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה

מצפה הכוכבים
להזמנת כרטיסים
ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה הכוכבים גבעתיים
09 אוגוסט י"ב אב התשפ"ב 20:30

ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה

מצפה הכוכבים
להזמנת כרטיסים
שעת סיפור במצפה הכוכבים  בנושא מטאורים
09 אוגוסט י"ב אב התשפ"ב 17:30

שעת סיפור במצפה הכוכבים

מצפה הכוכבים
להזמנת כרטיסים
ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה הכוכבים גבעתיים
11 אוגוסט י"ד אב התשפ"ב 19:00

ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה

מצפה הכוכבים
להזמנת כרטיסים
ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה הכוכבים גבעתיים
11 אוגוסט י"ד אב התשפ"ב 19:45

ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה

מצפה הכוכבים
להזמנת כרטיסים
ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה הכוכבים גבעתיים
11 אוגוסט י"ד אב התשפ"ב 20:30

ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה

מצפה הכוכבים
להזמנת כרטיסים
ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה הכוכבים גבעתיים
14 אוגוסט י"ז אב התשפ"ב 19:30

ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה

מצפה הכוכבים
להזמנת כרטיסים
ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה הכוכבים גבעתיים
16 אוגוסט י"ט אב התשפ"ב 19:00

ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה

מצפה הכוכבים
להזמנת כרטיסים
ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה הכוכבים גבעתיים
16 אוגוסט י"ט אב התשפ"ב 19:45

ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה

מצפה הכוכבים
להזמנת כרטיסים
ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה הכוכבים גבעתיים
16 אוגוסט י"ט אב התשפ"ב 20:30

ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה

מצפה הכוכבים
להזמנת כרטיסים
שעת סיפור לילדים במצפה הכוכבים: "מסע אל השמש"
16 אוגוסט י"ט אב התשפ"ב 17:30

שעת סיפור לילדים במצפה

מצפה כוכבים, רח' המרי 66
להזמנת כרטיסים
ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה הכוכבים גבעתיים
18 אוגוסט כ"א אב התשפ"ב 19:00

ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה

מצפה הכוכבים
להזמנת כרטיסים
ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה הכוכבים גבעתיים
18 אוגוסט כ"א אב התשפ"ב 19:45

ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה

מצפה הכוכבים
להזמנת כרטיסים
ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה הכוכבים גבעתיים
18 אוגוסט כ"א אב התשפ"ב 20:30

ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה

מצפה הכוכבים
להזמנת כרטיסים
ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה הכוכבים גבעתייםמספר   0
21 אוגוסט כ"ד אב התשפ"ב 19:30

ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה

מצפה הכוכבים
להזמנת כרטיסים
סדנת אשליות אופטיים
22 אוגוסט כ"ה אב התשפ"ב 10:00

סדנת אשליות אופטיים

מצפה הכוכבים, המרי 66, גבעתיים
להזמנת כרטיסים
ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה הכוכבים גבעתיים
23 אוגוסט כ"ו אב התשפ"ב 19:00

ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה

מצפה הכוכבים
להזמנת כרטיסים
ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה הכוכבים גבעתיים
23 אוגוסט כ"ו אב התשפ"ב 19:15

ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה

מצפה הכוכבים
להזמנת כרטיסים
ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה הכוכבים גבעתיים
23 אוגוסט כ"ו אב התשפ"ב 20:30

ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה

מצפה הכוכבים
להזמנת כרטיסים
שעת סיפור לילדים במצפה הכוכבים: "קבוצות כוכבים ואגדות שמיים"
23 אוגוסט כ"ו אב התשפ"ב 17:30

שעת סיפור לילדים במצפה

מצפה כוכבים, רח' המרי 66
להזמנת כרטיסים
ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה הכוכבים גבעתיים
25 אוגוסט כ"ח אב התשפ"ב 20:30

ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה

מצפה הכוכבים
להזמנת כרטיסים
ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה הכוכבים גבעתיים
25 אוגוסט כ"ח אב התשפ"ב 19:45

ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה

מצפה הכוכבים
להזמנת כרטיסים
ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה הכוכבים גבעתייםמספר   0
25 אוגוסט כ"ח אב התשפ"ב 19:00

ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה

מצפה הכוכבים
להזמנת כרטיסים
ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה הכוכבים גבעתייםמספר   0מספר   0
28 אוגוסט א' אלול התשפ"ב 19:30

ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה

מצפה הכוכבים
להזמנת כרטיסים
ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה הכוכבים גבעתיים
30 אוגוסט ג' אלול התשפ"ב 19:00

ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה

מצפה הכוכבים
להזמנת כרטיסים
ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה הכוכבים גבעתיים
30 אוגוסט ג' אלול התשפ"ב 20:30

ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה

מצפה הכוכבים
להזמנת כרטיסים
ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה הכוכבים גבעתיים
30 אוגוסט ג' אלול התשפ"ב 19:45

ערב קהל-הרצאה ותצפית במצפה

מצפה הכוכבים
להזמנת כרטיסים
שעת סיפור לילדים במצפה הכוכבים: "מסע במערכת השמש"
30 אוגוסט ג' אלול התשפ"ב 17:30

שעת סיפור לילדים במצפה

מצפה כוכבים, רח' המרי 66
להזמנת כרטיסים