מפגש עם הספרן המידען בועז טישלר | נתן זך

בית ראשונים

מועד האירוע: 21/10/2022

בשעות: 10:00 - 11:00

נתן זך -

איש הניגודים, אשר אהב וגם שנא, ולש את השפה העברית כחומר בידי היוצר
המורד הגדול בשירה העברית

עלות: