סורגים קהילה

מרכז קהילתי שדה בוקר

מועד האירוע: 31/10/2022

בשעות: 17:00 - 18:00

יצירת קהילה בין דורית באמצעות סריגה

ללא עלות

ברישום מראש 

טלפון 03-5731493

עלות: