|
לוח אירועים
>
אין אירועים היום עוד אירועים...


עמותת קהילתיים הינה עמותה עירונית בבעלות מלאה של עיריית גבעתיים. העמותה הוקמה בשנת 2015 והיא
פועלת לרווחת תושבי העיר גבעתיים בתחומי תרבות ופנאי, קהילה, ספורט קהילתי וחינוך בלתי פורמלי.

העמותה הוקמה על מנת לאגד את הטיפול והמשאבים בתחומים עליהם הופקדה, ליצור סינרגיה בין תחומים אלו,
לייעל את תהליכי הרכש והתקציב ולחסוך בהם. כל ההכנסות מוחזרות לתוך פעילות העמותה על מנת להרחיב
את מגוון השירותים אותם מספקת העמותה.

העמותה נותנת מענה רחב לכלל פלחי האוכלוסייה ופועלת בשיתוף פעולה מלא עם אגפי העירייה השונים לצורך כך.


חברי העמותה

תפקיד שם ושם משפחה
יו"ר אור-לי ניב
חבר ועד סיון גולדברג
חברת ועד  גלית לנדסהוט
חבר ועד  אלעז רוזגוביץ
חבר ועד  אבי לוי
חברת ועד אירית אהרונסון
חבר ועד רונן אלמוג
חברת ועד אירית אלדור, עו"ד
חברת ועד עופרה זכריה
חבר ועד אילן טל ניר
חברת ועד תמי הפטל
יו"ר ועדת ביקורת עמית שטיין, עו"ד
מבקר פנים מני צמח, רו"חמנכ"ל שרון אבן טוב
מנהלת לשכה ומזכירת דירקטוריון    אירית שמעון גונטוב


ניתן לצפות בדו"חות הכספיים של העמותה בקישור: https://bit.ly/3mufCxx