|

יתכנו שינויים ועדכונים | המיקומים אינם סופיים

הקייטנות יתקיימו בכפוף לאישור משרד הבריאות והחינוך