|
לוח אירועים
>
אין אירועים היום עוד אירועים...
לצפייה בחוברת הקמפוס לשנת הלימודים תשפ"ב 2021-22


הרשמה:
החלה ההרשמה לכלל הפעילויות לשנה"ל תשפ"ב 

הסדרי רישום-

רישום טלפוני : 03-5722227, 03-5722305

במרכזי רישום בטלפון: 03-5731493, 03-5719052, 03-6739383 (שלוחה2)
בטלפון: 03-5722305