שם

משפחה

תיאור תפקיד

ועד מנהל

אור-לי

ניב

יו"ר

 

סיון

גולדברג

חבר ועד

 

איילה

שני

חברת ועד

 

אלעד

רוזגוביץ'

חבר ועד

 

רן

זיסר

חבר ועד

 

אבי

לוי, רו"ח

חבר ועד

  זיוה גבאי חברת ועד
  אורית גור-כהן חברת ועד
 

ניר

שוהם

חבר ועד

 

נילי (מגי)

איצקו ששון

חברת ועד

 

אילן

טל ניר

חבר ועד

       

ועדת ביקורת

מנחם

טפר

יו"ר ועדת ביקורת

       

ביקורת

מנחם

צמח , רו"ח

מבקר פנים

ביקורת

יואל

טולדנו, רו"ח , BDO

רואה חשבון מבקר

יועץ משפטי

מוטי

בר-לב, עו"ד

יועץ משפטי

       

מטה

שרון

אבן-טוב

מנכ"ל

מטה

ליאב

כהן

מזכירת דירקטוריון ומנהלת לשכה