שנת הפעילות תשפ"ג תחל ביום חמישי, ה- 1.9.22 ותסתיים ביום שישי 30.6.23 , פרט לחוגים שפעילותם נמשכת בחודשים יולי- אוגוסט.
 

החוגים לא יפעלו בערבי חג, ימי חג וחופשות משרד החינוך כפי שמצוין בטבלה שלהלן: (מלבד חנוכה ול"ג בעומר)

חגים ומועדים

תאריך

ראש השנה

25-27.9.22

יום כיפור

4-5.10.22

סוכות ושמחת תורה

9-18.10.22

חנוכה

20-26.12.22

פורים

6-8.3.22

פסח

28.3-13.4.23

ערב יום השואה*

17.4.23

ערב יום הזיכרון*

24.4.23

יום הזיכרון ויום העצמאות

25-26.4.23

ל'ג בעומר

9.5.23

שבועות

25.5.23

 

*בערבי יום השואה ויום הזיכרון, החוגים יסתיימו בשעה 19:00

*בימים בהם ישנם אירועים קהילתיים יתכנו שינויים בשעות החוגים

*יתכנו ימי פעילות ייחודיים של הלהקות

*בזמן חופשות בתי הספר – לא יתקיימו חוגים בשלוחות.

 

אופן ותנאים לרישום

 • רישום לחוגים באמצעות האינטרנט יתקבל במערכת הרישום של העמותה, רק לאחר השלמת הפרטים האישיים, פרטי אמצעי התשלום, הצהרת הבריאות וסימון שדות החובה.
 • משתתף בחוג יחשב כרשום לפעילויות העמותה רק לאחר סיום תהליך ההרשמה כולל הסדר כספי בהתאם, מילוי הטפסים השונים, ואשור התקנון.
 • העמותה רשאית להפסיק פעילות משתתף שלא עמד בהתחייבויות הכספיות.
 • האחריות על מילוי טופסי בריאות חלה על הנרשם ומהווה תנאי לקבלה לפעילות.
 • פתיחת כל חוג מותנה במספר מינימום של נרשמים, זאת בהתאם לסוג הפעילות שנקבע מראש.
 • העמותה שומרת את הזכות להפסיק את הרישום עם ההגעה למספר המשתתפים המקסימאלי.
 • אין אפשרות לרישום חלקי עבור הפעילויות, וכך גם אין אפשרות לתשלום חלקי.
 • מחיר החוגים כולל הדרכה בלבד. בפעילויות בהן נדרשים תלבושת, חומרים, מופעי סוף שנה או פעילויות מיוחדות נוספות – ייגבה תשלום נוסף בהודעה מראש.
 • העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים בתכנים, תכנית הפעילות, שעות החוגים, חלוקת החוג לקבוצות על פי גיל ורמה או אי פתיחת חוג בשל מיעוט נרשמים.
 • תכנית הפעילות והנחיות לנרשם יועברו לנרשמים בסמוך למועד פתיחת הפעילות.

 

אמצעי ותנאי תשלום

רישום מאובטח באינטרנט: דרך אתר עמותת קהילתיים בכתובת: www.kehilatayim.org.il

כתובת דוא"ל לשאלות ולבירורים בנושאי רישום ותשלום- Rishum@kehilatayim.org.il

 

רישום במרכזים הקהילתיים:
מרכז קהילתי שז"ר - רח' יבניאלי 30 גבעתיים.
טל': 03-5719052 (שלוחה 1), פקס: 03-7320440.
א'-ה' 15:00-09:00, א', ב', ג' 18:30-16:00.

מרכז קהילתי שדה בוקר - שדה בוקר 10 גבעתיים.
טל': 03-5731493, פקס: 03-7318557.
א', ב', ה' 14:30-09:00, ג, ד' 19:00-15:00.

מרכז קהילתי בית ראשונים - רח' גורדון 24 גבעתיים.
טל': 03-6739383, פקס: 03-6701784.
א'-ה' 15:00-09:00, א, ג' 18:30-16:00.

מרכז חוגים השחר - רחוב אריאל שרון 4 גבעתיים.
טל: 03-9058906
דוא"ל: anatdabach@kehilatayim.org.il.
א'-ה' 16:00-09:00.

 

 • הנחת אחים תינתן במעמד החיוב ולא במעמד הרישום.
 • רישום לחוגים במרכז הרישום ייעשה על ידי מבוגר, עם תעודת זהות כולל ספח, בה מופיע שמו של הנרשם לחוג/פעילות.
 • התשלום יתבצע מראש לכל תקופת החוג/פעילות. ניתן לפרוס את התשלום לחוג/ פעילות למספר תשלומים בהתאם לחודש התשלום הראשון בכרטיסי אשראי/ המחאות.
 • מפגש ניסיון: כל משתתף רשאי להשתתף במפגש ניסיון אחד לפני ביצוע הרישום, למעט חוגים פעילויות בהם מצוין אחרת. במידה והמשתתף החליט להמשיך בחוג, מפגש הניסיון יחשב כמפגש הראשון והחיוב עבור החוג/ פעילות יחל ממפגש זה.
 • המשך הפעילות תותנה בהשלמת ההרשמה ותשלום כנדרש.

 

ביטול השתתפות בפעילות

על מנת לבטל המשך השתתפות במהלך שנת הפעילות יש לפעול באחת מהדרכים הבאות:

 1. באופן מקוון- מילוי טופס בקשת ביטול רישום לחוג באתר בכתובת https://www.kehilatayim.org.il/877
 2. לחתום על טופס הוראת ביטול הפעילות במזכירות המתקן בו מתקיים החוג או במרכז הרישום. (את הטופס ניתן לקבל במזכירות המתקן או להורידו מאתר העמותה).
 3. ניתן לשלוח את הטופס למייל Rishum@kehilatayim.org.il ולוודא שהתקבל באמצעות מייל חוזר.

לא תתקבל הודעת ביטול באמצעות המדריך או בכל דרך אחרת שאינה מוזכרת לעיל.

בחוגים שנתיים החלטה לבטל את השתתפות בחוג מחייבת הודעה על כך למזכירות המרכז עד לתאריך 20 בחודש. המשתתף בחוג יסיים את פעילות החוג ויחויב בתשלום של אותו החודש, והחל מה- 1 לחודש שאחריו לא ישתתף יותר בחוג ולא יחויב .

ביטול לאחר 20 בחודש יגרור חיוב גם על החודש העוקב.

לא ניתן לבטל השתתפות בחוג לאחר ה- 20 במרץ של אותה שנת לימודים.

חוגים הנמשכים במהלך חודשי יולי-אוגוסט, תאריך הביטול האחרון הוא עד ה- 20.4 של אותה שנת לימודים.

בקשות שיוגשו לאחר המועדים האמורים מעלה, יידחו ולא יינתן החזר כספי.

היעדרות ממושכת בגין מחלה מעל חודש, תזכה בהחזר עבור תקופה זו כנגד הצגת אישור רפואי

מתאים בו מודגש כי לא ניתן היה לקיים את הפעילות.

 

נוהל הנחות

סדנאות, קורסים וחוגים קצרי מועד, קונסרבטוריון, קמפוס קהילתיים, המכון האומנותי - בית שניידרמן - לא יכללו במניין החוגים המזכים בהנחות לפי נוהל זה.

 • הרשמה אינטרנטית עד ה- 15.9 מזכה את הנרשם ב- 5% הנחה.
 • ההנחות המצוינות חלות על חוגים שנתיים בלבד
 • חוגים שעלותם החודשית הבסיסית (לפני תוספות, חומרים וכו') פחותה מ- ₪160 לחודש אינם מזכים את משתתפיהם בהנחה כלשהי כולל הנחת רישום מוקדם ככל שתוצע.
 • ההנחות חלות על מחיר הבסיס בלבד ולא חלות על: ערכות, תלבושות, חומרים וכד'.
 • אין כפל הנחות - במקרה של זכאות ליותר מהנחה אחת, תתקבל ההנחה הגבוהה יותר.
 • ההנחות תקפות לתושבי גבעתיים (בהתאם לרישומי העירייה) וכן לתלמידי הערים הסמוכות הלומדים בבתי ספר בעיר, ויינתנו רק ברישום מראש לתקופת פעילות מלאה וסיום כלל התשלומים השנתיים.
 • מדיניות ההנחות המחייבת ,תקפה רק לפעילות אשר התשלום בגינן נגבה על ידי עמותת קהילתיים.

המפעילים הגובים ישירות את דמי ההשתתפות יכפיפו את עצמם למדיניות הנחות זו בהתאם להחלטתם .

 • רישום לחוג נוסף בעמותת הספורט מקנה 5% הנחה בכל אחת מהעמותות על עלות החוג (יש להציג אישור רישום בעמותת הספורט)
 • ההנחות המלאות וכל הטפסים הנדרשים מפורסמים באתר העמותה

זכאות אוטומטית להנחות

 • משפחות להן 4 ילדים ומעלה (מתחת לגיל 21) זכאיות ל- 25% הנחה מסך התשלום לכל ילד על חוג אחד, בהצגת ספח תעודת זהות.
 • חוג שני לילד/אח (עד גיל 18) – יזכה בהנחה על סך5% לכל חוג. לא תינתן הנחה נוספת לחוג שלישי או משתתף נוסף.
 • אזרח ותיק תושב גבעתיים זכאי ל 25%- הנחה, בהצגת תעודת אזרח ותיק. בחוגים המיועדים, בעיקרם, לאזרחים וותיקים, ההנחה מגולמת מראש בעלות החוג ולא תינתן הנחה נוספת.

ועדת הנחות

בקשות מיוחדות ניתן להגיש לוועדת הנחות על גבי טופס בקשה הנמצא באתר האינטרנט של העמותה ובמרכז הרישום בצירוף מסמכים. הנחות מיוחדות יינתנו לתושבי גבעתיים בלבד.

דיון בבקשה מותנה בתשלום מלא עבור חודשיים ראשונים.

 

תיעוד ופרסום

העמותה שומרת לעצמה זכות לצלם את הפעילויות ולעשות שימוש בצילומים על פי שיקול דעתה ובהתאם לחוק.