מצב בריאותי
מצב בריאותי (חובה) שדה חובה
*אנו מאשרים את השתתפות בני/בתי בכל פעילויות ההכנה ובכל הפעילויות במסגרת תהליך השיבה הביתה ומודעים לכך שאי השתתפות בפעילות ההכנה תגרור להוצאת בננו/בתנו מהמשלחת. *אנו מודעים לכך שאם בני/ בתי יהיו מעורבים באירועים חריגים טרם יציאת המשלחת לחו"ל תימנע יציאתו/ה למשלחת ודמי הביטול יחולו עלינו. *אנו הורי התלמיד/ה מודעים לכך שאם בננו/בתנו יהיו מעורבים באירוע חריג במהלך המשלחת יגרור הדבר הרחקת התלמיד/ה מהמסע והחזרתו/ה לארץ באופן מידי ע"ח ההורים. *הגדרת אירוע חריג (חציית "קו אדום" ) הגורר ביטול יציאה או החזרה לארץ: קניית ו/או אחזקת ו/או שתיית אלכוהול, הימורים, עזיבת המשלחת ללא אישור, אלימות, אי קבלת מרות או כל פעילות הנוגדת את החוק הישראלי ו/או החוק במדינת המשלחת.
מלאו את הפרטים הבאים: (חובה) שדה חובה
ת.זשם משפחהשם פרטימין ז/נצמחוני כן/לאטלפון ניידכתובת מלאה
(חובה) שדה חובה
כיתהשומר/ת שבת - כן/לאטלפון בביתשם האבטלפון נייד של האבשם האםטלפון נייד של האם
Browser not supported

הצהרת התלמיד/ה

מלא/י את שם הגוף המשלח
אני מתחייב/ת לשמור על אמות ההתנהגות המצופות ממני. אני מתחייב/ת לשמור על טוהר המידות ועל ערכי המוסר. אני מתחייב/ת לנהוג בנועם הליכות ולשמור על לבוש צנוע והולם. כשגריר עלי לשמש מופת ודוגמא. הנני מאשר שקראתי את אישור ההורים והבנתי את ההשלכות העלולות להיגרם היה ולא אתנהג כפי שמצופה ממני!
Browser not supported