תקנון תכנית "מוסיקל" שנת הלימודים תשפ"ג

התוכנית מיועדת לתלמידים בבתי הספר היסודיים בגבעתיים שסיימו את תכנית הנגינה בבוקר ומעוניינים להמשיך וללמוד בכלים שאותם למדו .

התלמידים מקבליםאת שעורי הנגינה בבית הספר סמוך לתום יום הלימודים, בהתאם למסלול  הלימודים בו הם

לומדים  על בסיס ארבעה שבועות לימוד בחודש,  כפוף לחופשות בתי הספר.

הלימודים מתחילים בתחילת חודש ספטמבר , בתאום עם המורה ומנהלת התוכנית.

בחופשת הפסח  מתקיימים שעורים  בשבוע הראשון, עד חוה"מ.

שכר לימוד:

 שכ"ל  על בסיס חודשי לתקופה של עשרה חודשי לימוד. בחודש חגי תשרי שכ"ל על בסיס מספר שיעורים בפועל. מסיום חגי תשרי וכל השנה שכר הלימוד על בסיס חודשי. גובה שכ"ל תלוי בסוג המסלול. במידה ומסיבה כלשהיא משתנה המסלול במהלך השנה, שכ"ל מתעדכן בהתאם. פתיחת הלימודים הקבוצתיים מותנית בהרשמה של  מינימום ארבעה משתתפים.

  •  שיעורים יוחזרו במסלול  יחידני בלבד, במקרה של מחלה, בהודעה למורה עד השעה 08:30 בבוקר.

שיעור החזר בתאום מראש עם המורה 24 שעות מראש, עד שני שעורים בשנה.

 הרשמה ותשלום:

  • ההרשמה באמצעות טופס הרשמה שנמצא במשרד ובאתר הקונסרבטוריון.
  • התשלום בכרטיסי אשראי בלבד, בתשלומים חודשיים למשך כל שנת הלימודים.

    לא ניתן לשלם בהמחאות.  

     הנכם מתבקשים להעביר את טופסי ההרשמה דרך כתובת המייל : ronit.musicg@gmail.com  

    המורים לא יקבלו לשיעור תלמידים שלא הסדירו הרשמה ותשלום.

הפסקת לימודים:

מתאפשרת לאחר הודעה למורה, ובנוסף הודעה בכתב לגב' רונית פרנק ארליך מנהלת התכנית, במייל ronit.musicg@gmail.com עד 20 בכל חודש. החיוב יופסק בחודש הבא. בחודשים מאי ויוני אין הפסקת לימודים.

מועד אחרון להודעה על הפסקת לימודים  בשנת הלימודים תשפ"ב  20.3.23