ניהול מוזיקלי: אילן גלבוע

להקה בעלת רפרטואר עשיר ומגוון התואם את אופי חבריה הצעירים.

חזרות בימי א', 21:00-22:45, בבית יד לבנים.

לפרטים נוספים: אתי ביטון 03-5722477