|
לוח אירועים
>
אין אירועים היום עוד אירועים...


עמותת קהילתיים הינה עמותה עירונית בבעלות מלאה של עיריית גבעתיים. העמותה הוקמה בשנת 2015 והיא
פועלת לרווחת תושבי העיר גבעתיים בתחומי תרבות ופנאי, קהילה, ספורט קהילתי וחינוך בלתי פורמלי.

העמותה הוקמה על מנת לאגד את הטיפול והמשאבים בתחומים עליהם הופקדה, ליצור סינרגיה בין תחומים אלו,
לייעל את תהליכי הרכש והתקציב ולחסוך בהם. כל ההכנסות מוחזרות לתוך פעילות העמותה על מנת להרחיב
את מגוון השירותים אותם מספקת העמותה.

העמותה נותנת מענה רחב לכלל פלחי האוכלוסייה ופועלת בשיתוף פעולה מלא עם אגפי העירייה השונים לצורך כך.


חברי העמותה

תפקיד שם ושם משפחה
יו"ר אור-לי ניב
חברת ועד מנהל ויוי וולפסון
חבר ועד מנהל עמיר קצנלבוגן
חבר ועד מנהל יורם כהן
חבר ועד מנהל רו"ח אבי לוי
חברת ועד מנהל אירית אהרונסון
חברת ועד מנהל אירית אלדור, עו"ד
חברת ועד מנהל עופרה זכריה
חבר ועד מנהל מוטי שחר
חבר ועד מנהל רונן אלמוג
חברת ועד מנהל טלי ארגמן
חברת ועד מנהל תמי הפטל
אסיפה כללית - יו"ר ועדת הנחות סיסי ברקאי
אסיפה כללית - ועדת ביקורת יהודה דים, רו"ח
אסיפה כללית - ועדת ביקורת עמית שטיין, עו"ד
אסיפה כללית - ועדת ביקורת פנחס לנדאו


מנכ"ל שרון אבן טוב
מנהלת לשכה ומזכירת דירקטוריון    אירית שמעון גונטוב