|


מכרזים יש להגיש במשרדי מנהל הרכש בעמותה, איתן אלעזר, ברחוב ויצמן 19, קומה 2, גבעתיים.
טלפון: 03-5445005 

מכרזי ציוד ושירותים


מספר מכרז שם מכרז תאריך אחרון להגשה הערות קובץ מצורף