|


מכרזים יש להגיש במשרדי מחלקת הרכש בעמותה, איתן אלעזר, ברחוב ויצמן 19, קומה 2, גבעתיים.
טלפון: 03-5445005 

מכרזי ציוד ושירותים


מספר מכרז שם מכרז תאריך אחרון להגשה קובץ מצורף
04/18 להקמה והפעלה של בר אלכוהול מרכזי בפסטיבל בירה, מזון ומוזיקה בפארק גבעתיים 24/07/18 עד השעה 11:00
לחצו כאן
05/18 להקמה והפעלה של דוכני מזון ושתייה בפסטיבל בירה, מזון ומוזיקה בפארק גבעתיים 29/7/18 עד השעה 11:00
לחצו כאן
04/18 עדכון למכרז פומבי להקמה והפעלה של בר אלכוהול מרכזי בפסטיבל הבירה, מזון ומוזיקה בפארק גבעתיים 26/07/18 עד השעה 11:00 לחצו כאן