|
לוח אירועים
>
אין אירועים היום עוד אירועים...


מכרזים יש להגיש במשרדי מחלקת הרכש בעמותה, איתן אלעזר, ברחוב ויצמן 19, קומה 2, גבעתיים.
טלפון: 03-5445005 

מכרזי ציוד ושירותים


מספר מכרז שם מכרז תאריך אחרון לשליחה קובץ מצורף לפרטים
04/19 להפעלת פעוטון פרטי ופעילות העשרה
 לגיל הרך בבית אלון
28.04.19
 בשעה 12:00
לחצו כאן
04/19 מסמך שינויים והבהרות מס' 1 למכרז פומבי 04/19 להפעלת פעוטון פרטי ופעילות העשרה לגיל הרך בבית אלון 28.04.19
 בשעה 12:00
לחצו כאן