|
בכדי להגיש מועמדות לקול קורא, יש לקרוא בעיון את הפרטי התהליך והקריטריונים לבחירה.
במידה והינך עונה על הקריטריונים הנדרשים עליך/עלייך לשלוח את המסמכים הנדרשים במסגרת ה-קול קורא.

שם קול קורא תאריך אחרון להגשה הערות   קובץ מצורף

 קול קורא למתן חסויות משניות, לאירוע מירוץ גבעתיים 2018 

05/08/18
עד השעה 12:00

לחץ כאן