הרשמה לחוגים ופעילויות של עמותת קהילתיים, לשנה"ל 2022-2023


לעיון בנהלי הרישום לשנת תשפ"ג הקליקו כאן
לעיון בחוברת החוגים לשנת תשפ"ג הקליקו כאן