תקנון קייטנות 2024 קהילתיים

 

הרישום יחל ביום- 8.5.2024 החל מהשעה 10:00 ויסתיים ביום- 9.6.2024 בשעה 15:00 (להלן: תקופת הרישום העיקרית) תקופת רישום בעלות מיוחדת לקייצת המלאה – פרטים בחוברת.

יהיה ניתן להירשם ברישום מאוחר בעלות נוספת של 100 ש"ח עד ה- 30.6.2024 או עד 5 ימי עסקים טרם פתיחת הקייטנה/סדנא, המוקדם מביניהם (להלן: תקופת הרישום המאוחרת).
הרישום יסתיים עם הגעה למכסת הנרשמים המקסימלית, ללא קשר לתאריך הרישום.
לא יתאפשר רישום חלקי לקייטנות השונות.
העמותה רשאית להפסיק ו/או להגביל את הרישום לקייטנה גם לפני ההגעה למכסת הנרשמים.
במידה וקייטנה לא תעמוד במינימום נרשמים בסיום תקופת הרישום העיקרית היא לא תיפתח. הארכת מועדי הרישום לקייטנה או סדנא זו או אחרת במסגרת תקופת הרישום המאוחרת עבור תוספת נרשמים לצורך הגעה למינימום הנרשמים נתונה בידי העמותה ולשיקולה בלבד.
*בקייטנת הקייצת בלבד, לאור גודלה המשמעותי, חלוקת הקבוצות תהיה עפ"י כמות הנרשמים מכל כיתת אם ועל פי ה-א' ב' וזאת על מנת ליצור קבוצות שוות בגודלן ובעלות יחס חניכה מיטביים בין מדריכים וחניכים.

לשאלות ולבירורים נוספים
ווטסאפ- לחץ כאן או שלחו הודעת ווטסאפ למספר 03-5445005
מייל- 
rishum@kehilatayim.org.il
טלפון- ימים א'-ה' בין השעות 08:00 - 16:00 , 03-5719052 , 03-5731493 , 03-6739383, 03-9058901

אופן התשלום

התשלום יתבצע בכרטיס אשראי בתשלום אחד או בעסקת תשלומים. ניתן לשלם עד שלושה תשלומים ללא ריבית.
תושב שקיים לחובתו חוב במערכת לא יוכל לבצע רישום לקייטנה עד להסדרת החוב.

ארוחות ואלרגיות

יש להצטייד בבקבוק מים אישי וכריך לארוחת הבוקר (במוקדים בהם משתתף ילד עם רגישות למזון, יונחו כלל הורי הקבוצה שלא להבין מזון המכיל את האלרגן לקייטנה)
חל איסור על הכנסת בוטנים ואגוזים מכל סוג שהוא לשטח הקייטנה
ארוחת צהריים חמה תסופק למשתתפי הצהרון בלבד.
הורה לילד/ה עם רגישות למזון מחויב/ת להצהיר על כך במעמד הרישום ולצרף אישור רפואי מאלרגולוג. יש להעביר את האישור 
למייל (בכותרת המייל יש לציין את שם הילד)
הזנה לילדים אלרגיים או עם רגישויות תהא בהתאם להנחיות ההזנה, המופעלת ע"י משרד החינוך וחוזרי מנכ"ל העוסקים במזון לילדים אלרגיים. עד להחלטת התזונאי הייועץ לעמותה בדבר מנה מותאמת ולאחר אישור האלרגולוג, על ההורה לצייד את הילד/ה במזון מהבית. במקרים מסוימים, יתכן כי לא ניתן לספק מנה מותאמת ועל הילד להביא הזנה ביתית למשך כל תקופת הקייטנה.
כמו כן, על הורה לילד/ה אלרגים להפקיד במתקן בו מתקיימת הקייטנה מזרק בר תוקף בקופסת התרופות לשעת חירום, תוך ציון שמו של הילד ופרטיו וכן תצלום של כרטיס קופת החולים שהוא מבוטח בה. מזרק נוסף, ועליו שם, יימצא בתיקו האישי של הילד. ידוע להורה כי באחריותו להחליף את המזרק כאשר תמה תקופת התוקף שלו.
כלל פעילות הקייטנה תהיה מותאמת לילדים עם אלרגיות שונות.

הנחות - כללי
ההנחות יינתנו כזיכוי לאחר התשלום.
לקייטנות/סדנאות קצרות של עד 5 ימים ולקייטנה הציבורית לא תינתן כל הנחה.
כל סוגי ההנחות תקפות לתושבי גבעתיים (בהתאם לרישומי העירייה) ולתושבי חוץ הלומדים בבתי ספר יסודיים בעיר.

זכאות אוטומטית להנחה (למעט קייטנות/סדנאות קצרות והקייטנה הציבורית)

תינתן הנחה של 10% עבור ילד שני מאותה המשפחה. ההנחה תינתן על עלות הפעילות הזולה ביותר מבין כלל ההרשמות. 
משפחות להן 4 ילדים ומעלה (מתחת לגיל 21) זכאיות ל- 25% זיכוי מסך התשלום לכל ילד

למימוש הזכאויות האוטומטיות יש לשלוח מייל עם ציון סוג הזכאות האוטומטית, שם הילד/ה, פרטי הרישום וספח תעודת זהות  למייל rishum@kehilatayim.org.il

הנחות בגין מבחן הכנסה (למעט קייטנות/סדנאות קצרות והקייטנה הציבורית)

בקשות הנחה מיוחדות ניתן להגיש במהלך הרישום בטופס ובצירוף המסמכים הנדרשים.
לעזרה נוספת בנושא ההנחות אפשר לפנות למייל 
rishum@kehilatayim.org.il

אין כפל הנחות

ביטול קייטנה לאחר הרישום

יש למלא טופס בקשה לביטול קייטנה. לא תתקבל בקשה לביטול בדרך אחרת.
ביטול רישום לקייטנה/סדנא של מועד א' (מתחילות בין התאריכים 1/7-18/7):

  • ביטול בין התאריכים 10/6-30/6 ולא יאוחר מ- 5 ימי עסקים טרם פתיחת הקייטנה/סדנא – כרוך בעלות דמי ביטול בסך 100 ₪.
  • ביטול החל מתאריך 1/7 ולא יאוחר מ- 5 ימי עסקים טרם פתיחת הקייטנה/סדנא – כרוך בעלות דמי ביטול בסך 150 ₪.
  • לא יהיה ניתן לבטל קייטנה/סדנא החל מ- 5 ימי עסקים טרם מועד פתיחתה ועד לסיומה.

ביטול רישום לקייטנה/סדנא של מועד ב' (מתחילות מתאריך 22/7 ואילך):

  • ביטול בין התאריכים 10/6-30/6 – כרוך בדמי ביטול בסך 100 ₪.
  • ביטול החל מתאריך 1/7 ולא יאוחר מ- 5 ימי עסקים טרם מועד פתיחתה – כרוך בדמי ביטול בסך 430 ₪ לקייטנת הקייצת ודמי ביטול של 150 ₪ לשאר הקייטנות למעט הקייטנה הציבורית.
  • לא ניתן לבטל את הרישום לקייטנה הציבורית החל מ 1/7.
  • ביטול קייטנה לאחר פתיחתה תתאפשר לקייטנת הקייצת המלאה בלבד (לא שבוע ההשלמה), בהתראה של 3 ימי פעילות מראש ובתוספת דמי ביטול של 100 ₪. הילד/ה יוכלו להמשיך ולהשתתף בקייצת במהלך 3 ימי ההתראה.


 

נהלים כלליים

במקרה של ילד/ה עם בעיות התנהגות- העמותה תתריע על כך בשיחה עם ההורים. במידה ובעיות ההתנהגות תימשכנה לעמותת קהילתיים שמורה הזכות להפסיק את השתתפות הילד/ה בקייטנה.
במקרה של ילדים עם סייעת צמודה במהלך שנת הלימודים או צרכים מיוחדים, ההורה ידווח על כך במעמד הרישום ומחובתו לדאוג לשילוב סייעת צמודה גם בתקופת הקייטנה.אי העברת המידע בעת הרישום יקנה לעמותה את הזכות להפסיק את ההתקשרות לאלתר ולא תהא להורה כל טענה מכל סוג שהוא.
העמותה שומרת לעצמה זכות לצלם את הפעילויות ולעשות שימוש בצילומים על פי שיקול דעתה ובהתאם לחוק.
העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בנוגע לתכנית החינוכית, המיקום, התאריכים והעלויות.
עמותת קהילתיים תעביר מידע להורי הילד/ה , בכל הנוגע לקייטנות הקיץ, באמצעים השונים ובכלל זה: מסרונים, ווטסאפ, דוא"ל וכו.