הרכבים קאמריים: לצד גופי הנגינה והשירה הגדולים, מטפח הקונסרבטוריון הרכבים קאמריים מצומצמים ואיכותיים. 
נגינה בהרכב קטן מעמידה את הנגן באתגרים מסוג אחר ודורשת ממנו עוד יותר יכולת ריכוז, הקשבה ואחריות. 

להרכבים אלה נבחרים הנגנים המצטיינים שלנו.