בעבר ועדה זו כיהנה בתור הוועד המנהל של עמותת הקונסרבטוריון העירוני גבעתיים, עם קום קהילתיים עברה להיות וועדה מקצועית עבור הקונסרבטוריון.

מונה עשרה חברים המלווים את המוסד מאז היווסדו, ושותפים לעיצוב דרכו האידאולוגית והתנהלותו השוטפת. על חברי הוועדה נמנים שלושת המנהלים בדימוס של הקונסרבטוריון: אהרון שפי, מוטי שחר והד סלע;  יהושע פסטרנק - בוגר המוסד ונגן בכיר בתזמורת הפילהרמונית בדימוס; אילן טלניר - ראש אגף החינוך בעיריית גבעתיים בדימוס;  אורי מלכין- מנהל מחלקת חינוך יסודי בעיריית גבעתיים, אורית קציר ומשה פולצ'ק. יו"ר הוועדה מאז שנת 2015 הוא עו"ד אריק רמות.

חברי הוועדה המקצועית תורמים מזמנם בהתנדבות לטובת ניהולו המקצועי של המוסד, פיתוחו וקידומו. נערכות  פגישות תקופתיות במהלכן נבחנת פעילות המוסד וצרכיו השונים ומתקבלות החלטות הנוגעות להתנהלות המקצועית של הקונסרבטוריון, הניהול התקציבי והארגוני ושיתוף הפעולה עם עמותת קהילתיים, עיריית גבעתיים, אגודת ידידי הקונסרבטוריון וארגונים נוספים בארץ ובעולם - תלמידי הקונסרבטוריון, הורי התלמידים, ידידי המוסד ועוד.

הציבור מוזמן לפנות בכל עת לוועדה בשאלות, רעיונות והצעות ואלה ייבחנו בכובד ראש.

פניות יש להעביר למשרד הקונסרבטוריון:  info.musicg@kehilatayim.org.il